Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ
Η ιστοσελίδα: www.plastil.gr ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία ΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και με διακριτικό τίτλο "PLASTIL" με σκοπό την προβολή και τη διάθεση προϊόντων μέσω διαδικτύου κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιλαμβάνει η ιστοσελίδα είναι ορθά και πλήρη. Δεδομένου της φύσης του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε για οποιεσδήποτε ζημίες υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία.
Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου οφείλει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού και Διεθνούς Δικαίου και να απέχει από κάθε χρήση παράνομη και αντίθετη προς τα χρηστά ήθη.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στην/στις υπηρεσία/ες του δικτυακού τόπου ή να χρησιμοποιήσει τις φόρμες επικοινωνίας / παραγγελίας, συμφωνεί να: α) παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που του ζητούνται από τον δικτυακό τόπο. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης/επισκέπτης του δικτυακού τόπου έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του.