Επιτραπέζιες πινακίδες με αρίθμηση

Κωδικός Διαστάσεις (cm)
7-020 7,5Χ7,5
7-021 5Χ8
7-020