Μπολ κλασσικό

Κωδικός Διαστάσεις (cm)
4-401 Φ16
4-402 Φ20
4-403 Φ25
4-404 Φ30
4-405 Φ35
4-406 Φ40
4-407 Φ45
401