Δίσκος σαγρε

Κωδικός Διαστάσεις (cm)
12-100 Φ25
12-101 Φ30
12-102 Φ35
12-103 Φ40
12-104 Φ45
12-105 Φ50
12-106 Φ60
12-100