Βάση στήριξης πεδίλου

Βάση στήριξης πεδίλου
34-13